Посилання Google Meet до дня відкритих дверей 02.08.20: https://meet.google.com/gew-zbdb-fuv

 

НАКАЗ Про зарахування на навчання на 1 курс денної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних  та/або  юридичних осіб

 

 

НАКАЗ Про зарахування на навчання на 1 курс денної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету

 

open 02 08

vstup 9

 

Електронна скринька приймальної комісії: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

код Google Classroom для дистанційної подачі документів: mjau3u2

 

Зразок заповнення заяви вступника (завантажити *.doc)

 

Бланк заяви вступника (завантажити *.doc)

 

 Перелік документів для вступу

 

До заяви вступники подають наступні документи:

– копію документа державного зразка про освіту (свідоцтво про здобуття базаої загальної середньої освіти, свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, диплом) та додаток до нього;

 копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України 

(ID - картка) та  витяг з Єдиного державного реєстру);

 – медична довідка за формою 086-о (із зазначенням групи здоров’я) - не обов'язково;

 – 4 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

 – копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

 – копія військового квитка / приписного свідоцтва (для вступників на базі 11 кл. / здобутого ОКР);

 – 2 конверти з марками по Україні;

– папка із зав’язками.

 Інші документи або їх копії, що надають право на спеціальні умови для участі в конкурсному відборі.

 Заява в паперовій формі подається вступником особисто.

 Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

 

Презентація з дня відкритих дверей Коледжу 

 

 

 

 Презентація діяльності Коледжу електронних приладів ІФНТУНГу

Перегянути відео про Коледж електронних приладів ІФНТУНГу

 

Інформація про діяльність

наказ Міністерства освіти і науки України №166 від 19.02.2015

"Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів"

- Висновок експертної комісії Міністерства освіти і наук України про результати чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05080201 "Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки" галузі знань 0508 "Електроніка" у Коледжі електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Правила призначення і виплати стипендій у Коледжі електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

- Положення про Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

-  Правила прийому 2020 року

- Освітньо-професійні програми

- Відомість щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

- Сертифікати про акредитацію

 - Положення про організацію та проведення практики у Коледжі електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

- Положення про організацію освітнього процесу в Коледжі електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 - Положення про чергування викладачів та адміністрації в Коледжі електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

- Положення щодо надання студентам окремих платних освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами та програмами 

 - Положення про організацію внутрішнього контролю за навчально-виховним процесом

- Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

- Положення про моніторинг і контроль якості освіти

- Наказ "Про створення функціонального структурного підрозділу коледжу"

- Положення про підрозділ сприяння працевлаштуванню випускників

- Положення про навчальний кабінет (лабораторію)

- Положення про бібліотеку

- Положення про педагогічну раду

Положення про атестацію лабораторій, майстерень, кабінетів

Склад адміністративної ради

- Положення про студентську раду

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в ІФНТУНГ

- Склад студентської ради

- Вакантних посад, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах - немає.

- Штатний розпис 

- Кошторис на 2019 рік

- Довідка про зміни до кошторису на 2019 рік

- Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік

- Помісячний план використання бюджетних коштів на 2019 рік

- План асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік

- Розрахунок вартості навчання одного студента на 2020-2021 н.р.

- Звіт про результат проведення процедури закупівлі

- Звіт фінансово-господарської діяльності за 2018 рік

- Наказ Міністерства освіти і науки України №1/9-247 від 18.05.2015 "Щодо вартості виготовлення документів про вищу освіту державного зразка" 

 

      Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу створено Постановою Кабінету Міністрів України № 526 від 29 травня 1997 року та наказом Міністерства освіти України № 218 від 20.06.1997 року на базі Івано-Франківського технікуму електронних приладів, який ліквідовано.

      Івано-Франківський вечірній технікум електронних приладів було створено Міністерством електронної промисловості колишньої держави (наказ № 499-ДСМ від 26 серпня в 1981 році), а 1988 році наказом цього ж Міністерства № 921 від 08 грудня технікум було реорганізовано в денний Івано-Франківський технікум електронних приладів, 29 листопада 1991 року наказом Міністерства вищої освіти України № 231 технікум підпорядкований Міністерству вищої освіти України.

      Коледж електронних приладів ІФНТУНГу – це сучасний навчальний заклад в якому створено всі умови для підготовки молодшого спеціаліста, який здатен витримати конкуренцію на ринку праці.

    З метою координації спільної діяльності навчальних закладів на виконання законів України про освіту, про вищу освіту, впровадження системи ступеневої підготовки фахівців для потреб регіону коледж здійснює свою діяльність в навчально-науково виробничому комплексі ІФНТУНГу, співпрацює із НУ “Львівська політехніка”, Прикарпатським університетом ім. В.Стефаника, Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича.

      В межах комплексу розробляються складові галузевого стандарту освіти, залучаються провідні спеціалісти базових ВНЗ-ів ІІІ-ІV рівнів акредитації до роботи ДКК, випускники коледжу продовжують навчання в університетах зі споріднених спеціальностей за скороченими програмами підготовки.

      Структурні підрозділи коледжу функціонують відповідно до положень, які розроблені згідно з чинним законодавством.

   Склад, кваліфікація, фахова освіта викладачів та адміністративно-управлінського персоналу відповідає вимогам навчальних планів і штатному розпису.

    Коледж у своїй роботі керується чинним законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, статутом ІФНТУНГу, положенням про коледж   та правилами внутрішнього розпорядку, наказами ректора університету.

    Зміст навчальних планів та програм, навчально-матеріальна база, якісний склад викладачів, які здійснюють фахову підготовку студентів, забезпечує регіональні потреби сучасної промисловості в молодших спеціалістах.

     Навчально-лабораторна база, яка постійно розвивається, відповідає вимогам навчальних планів та програм, забезпечує сучасний рівень підготовки спеціалістів, має у своєму складі 46 навчальних кабінетів та лабораторій, 92 дисплейних місця.

     Коледж має добру славу серед випускників, їхніх батьків та громадськості.

   Педагогічний колектив навчального закладу усвідомлює мету і завдання освіти в Україні на зламі століть, шукає ефективні шляхи оновлення навчального-виховного процесу і з надією дивиться у майбутнє.