Графік навчального процесу 2019/2020 навчальний рік

Положення про організацію та проведення практики в Коледжі електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 Бланк звіту-аналізу навчально-методичної роботи (завантажити *.doc)

Вимоги до оформлення ККР (завантажити *.pdf)

Зразки схем оформлення методичних матеріалів (завантажити *.rar)

Зразок оформлення екзаменаційного білету (завантажити *.doc)

Інструкція з ведення навчального журналу та оцінювання навчальних досягнень студентів

Загальні вимоги до офрмлення навчальних посібників та навчально-методичної літератури

Положення про атестацію лабораторій, майстерень, кабінетів

Атестаційний лист кабінету

Атестаційний лист лабораторії

Рекомендації з навчально-методичного забезпечення (лист МОН 1/9-434 від 09.07.2018)

Зразок робочої програми навчальної дисципліни

Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування

Освітньо-професійні програми

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

121«Інженерія програмного забезпечення»

123 «Комп’ютерна інженерія»

131 «Прикладна механіка»

151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

171 «Електроніка»

172 «Телекомунікації та радіотехніка»

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ОБЛАСНОЇ ОЛІМПІАДИ З ФІЗИКИ - 2014 рік   Завантажити (*rar)